Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava

Úvodní stránka | Projekty | Soutěž MZ | Oceňování dárců | Fotogalerie | OVR | ČČK
 
Dopravní zdravotní služba
ceník
  • 1 - 30 km: 20 Kč/km
  • 31 - 100 km: 19 Kč/km
  • 101 a více km: 18 Kč/km
  • odnos: 50 Kč / 1 patro
 
Školení první pomoci
základní dvouhodinové
  • do 10 osob: 2 500,-Kč paušál
  • od 10 osob: 250,-Kč/osoba
Kurz ZPP s průkazem
min.počet 10 osob
dvanáctihodinový - 1 100,-Kč/osobu
 
Zdravotní dohled se sanitním vozidlem na sportovních
a kulturních akcích
  • 550,-Kč/h v Jihlavě
  • 550,-Kč/h + 20,-Kč/km mimo Jihlavu
 
 

Soutěže MZ

Postupová soutěž pro žáky ZŠ ve dvou věkových kategoriích.
  • Okresní kolo soutěže Mladých zdravotníků
  • Krajské kolo soutěže Mladých zdravotníků
Cílem soutěží je prověření odborných znalostí, dovedností a praktické připravenosti o poskytování první pomoci.


Okresní kolo SOUTĚŽE MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

pro I. a II. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia dne 14.05.2019 Přihlášky se seznamem žáků a doprovodu zašlete e-mailem nejpozději do pátku 26.04.2019.
 
 
 
 

Přispěli nám