Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava

Úvodní stránka | Projekty | Soutěž MZ | Oceňování dárců | OVR | ČČK
 
Dopravní zdravotní služba
ceník
 • 1 - 10 km: paušál 300,-Kč
 • 11 - 30 km: 30 Kč/km
 • 31 - 100 km: 29 Kč/km
 • 101 - 300 km: 28 Kč/km
 • 301 a více km: 25 Kč/km

 • odnos: 200 Kč (asistence druhého zdravotníka)

 • Služby v so, ne a svátek příplatek ve výši 15%
 
Školení první pomoci
základní dvouhodinové
 • do 10 osob: 3 000,-Kč paušál
 • od 10 osob: 300,-Kč/osoba
 
Zdravotní dohled se sanitním vozidlem na sportovních
a kulturních akcích
 • 700,-Kč/h v Jihlavě
 • 700,-Kč/h + km dle ceníku mimo Jihlavu
 
 

Projekty

Děkovné uznání OS ČČK Jihlava


První pomoc do škol, kategorie čtrnáctiletých

Výuka laické zdravotnické první pomoci pro žáky 8. tříd v rozsahu sedmi vyučovacích hodin.

Dny prevence

Tříhodinové dopoledne pro žáky 3. tříd s tématikou prevence dětských úrazů a první pomoci (praktická výuka na různých stanovištích).

Bezpečnost na silnicích

Celodenní akce pro veřejnost s interaktivními ukázkami první pomoci, maskovaná zranění, soutěže a hry pro děti.
 
 
 
 

Přispěli nám