Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava

Úvodní stránka | Projekty | Soutěž MZ | Oceňování dárců | Fotogalerie | OVR | ČČK
 
Dopravní zdravotní služba
ceník
  • 1 - 30 km: 20 Kč/km
  • 31 - 100 km: 19 Kč/km
  • 101 a více km: 18 Kč/km
  • odnos: 50 Kč / 1 patro
 
Školení první pomoci
základní dvouhodinové
  • do 10 osob: 2 500,-Kč paušál
  • od 10 osob: 250,-Kč/osoba
Kurz ZPP s průkazem
min.počet 10 osob
dvanáctihodinový - 1 100,-Kč/osobu
 
Zdravotní dohled se sanitním vozidlem na sportovních
a kulturních akcích
  • 550,-Kč/h v Jihlavě
  • 550,-Kč/h + 20,-Kč/km mimo Jihlavu
 
 

Projekty

Děkovné uznání OS ČČK Jihlava


První pomoc do škol, kategorie čtrnáctiletých

Výuka laické zdravotnické první pomoci pro žáky 8. tříd v rozsahu sedmi vyučovacích hodin.

Dny prevence

Tříhodinové dopoledne pro žáky 3. tříd s tématikou prevence dětských úrazů a první pomoci (praktická výuka na různých stanovištích).

Bezpečnost na silnicích

Celodenní akce pro veřejnost s interaktivními ukázkami první pomoci, maskovaná zranění, soutěže a hry pro děti.
 
 
 
 

Přispěli nám