Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava

Úvodní stránka | Projekty | Soutěž MZ | Oceňování dárců | Fotogalerie | OVR | ČČK
 
Dopravní zdravotní služba
ceník
  • 1 - 30 km: 20 Kč/km
  • 31 - 100 km: 19 Kč/km
  • 101 a více km: 18 Kč/km
  • odnos: 50 Kč / 1 patro
 
Školení první pomoci
základní dvouhodinové
  • do 10 osob: 2 500,-Kč paušál
  • od 10 osob: 250,-Kč/osoba
Kurz ZPP s průkazem
min.počet 10 osob
dvanáctihodinový - 1 100,-Kč/osobu
 
Zdravotní dohled se sanitním vozidlem na sportovních
a kulturních akcích
  • 550,-Kč/h v Jihlavě
  • 550,-Kč/h + 20,-Kč/km mimo Jihlavu
 
 

Oblastní výkonná rada OS ČČK Jihlava

Předsedkyně

Marie Hájková

Pamětní list Marie Hájková

Zasloužilá členka

Ing. Jana Nedbalová

Vyznamenání Jana Nedbalová

Místopředsedkyně

Mgr. Milena Hradová

Pamětní list Milena Hradová
Registrace OS ČČK Jihlava u VR ČČK dne 1.1. 1994 pod číslem 67.
 
 
 
 

Přispěli nám