Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava

Úvodní stránka | Projekty | Soutěž MZ | Oceňování dárců | Fotogalerie | OVR | ČČK
 
Dopravní zdravotní služba
ceník
 • 1 - 30 km: 20 Kč/km
 • 31 - 100 km: 19 Kč/km
 • 101 a více km: 18 Kč/km
 • odnos: 50 Kč / 1 patro
 
Školení první pomoci
základní dvouhodinové
 • do 10 osob: 2 500,-Kč paušál
 • od 10 osob: 250,-Kč/osoba
Kurz ZPP s průkazem
min.počet 10 osob
dvanáctihodinový - 1 100,-Kč/osobu
 
Zdravotní dohled se sanitním vozidlem na sportovních
a kulturních akcích
 • 550,-Kč/h v Jihlavě
 • 550,-Kč/h + 20,-Kč/km mimo Jihlavu
 
 

ČČK

Poslání

Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže.

Základní principy

 • humanita
 • nestrannost
 • neutralita
 • nezávislost
 • dobrovolná služba
 • jednota
 • světovost


Členství

 • členství v Místních skupinách je dobrovolné
 • členové vzájemně spolupracují
 • členem může být osoba starší 6 let, která je státním občanem ČR a ztotožňuje se s principy a posláním ČČK
 • roční členský příspěvek činí 200,- Kč (senioři nad 65 let: 100,- Kč)
 • přihlásit či informovat se lze na OSČČK Jihlava - kontakt
 
 
 
 

Přispěli nám