Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava

Úvodní stránka | Projekty | Soutěž MZ | Oceňování dárců | OVR | ČČK
 
Dopravní zdravotní služba
ceník
 • 1 - 10 km: paušál 300,-Kč
 • 11 - 30 km: 30 Kč/km
 • 31 - 100 km: 29 Kč/km
 • 101 - 300 km: 28 Kč/km
 • 301 a více km: 25 Kč/km

 • odnos: 200 Kč (asistence druhého zdravotníka)

 • Služby v so, ne a svátek příplatek ve výši 15%
 
Školení první pomoci
základní dvouhodinové
 • do 10 osob: 3 000,-Kč paušál
 • od 10 osob: 300,-Kč/osoba
 
Zdravotní dohled se sanitním vozidlem na sportovních
a kulturních akcích
 • 700,-Kč/h v Jihlavě
 • 700,-Kč/h + km dle ceníku mimo Jihlavu
 
 

ČČK

Poslání

Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže.

Základní principy

 • humanita
 • nestrannost
 • neutralita
 • nezávislost
 • dobrovolná služba
 • jednota
 • světovost


Členství

 • členství v Místních skupinách je dobrovolné
 • členové vzájemně spolupracují
 • členem může být osoba starší 6 let, která je státním občanem ČR a ztotožňuje se s principy a posláním ČČK
 • roční členský příspěvek činí 200,- Kč (senioři nad 65 let: 100,- Kč)
 • přihlásit či informovat se lze na OSČČK Jihlava - kontakt
 
 
 
 

Přispěli nám